K2 / K2 中文 / 中文 / 句子練習 / 字詞咭 / 詞語運用 · December 7, 2019

中文 – 詞語「春天來了」Study Set (修定版)

放假在家,康文處啲室內活動室同圖書館都無開,就連屋企的Club House都唔開,留係屋企無所事事,教啲新嘢先🤪既然春節來了,就教「春天來了」的有關中文詞語吧!除咗有簡單中文詞語,都有簡單的中文句子!今次的中文Flashcard呀仔問點解無圖畫既?係呀而家開始無圖畫,大個仔啦😆得中英對照🙈

✅ 「春天來了」非書仔
✅ 24個中文詞語Flashcard (中英對照,無圖畫) 
✅ 中文生字練習 x 10題 
✅ 中文重組句子練習 x 5 題