K2 / 數字邏輯 / 數學 · December 7, 2019

數學 – 邏輯懶人包(1-20數字練習)

停課不停學🙈唔洗返學,又無得玩,時間真係多咗好多!每日都花1-1.5小時溫書做練習,希望keep住每日都有少少功課做下,唔好玩到個心野晒😆今次呢個數字邏輯,復習1-20以內的數字。今次做咗中文版,因為想順便復習下啲中文生字🤞🏼
✅ 數數1-10 (11題)
✅ 最大/ 小的數字(8題)
✅ 排序(10題)
✅ 1-20的順數 (5題)
✅ 1-20的倒數(5題)