K2 / K2 數學 / 數字邏輯 / 數學 · December 7, 2019

數學 – 數字邏輯-單數與雙數

單雙數並唔係K2的課程,不過教開數字邏輯,而且單雙數的concept唔難教,反正又停課,所以比小朋友學埋!用pair Up concept來教單雙數!好快上手🤗

完成後家長可以引導小朋友把單雙數做個小總結!尾數1,3,5,7,9都是但數,尾數2,4,6,8,0都是雙數!完成後可以試做進階練習…分辨20以上的單雙數🤗數

字邏輯-單數與雙數 – 下載
總結進階練習 – 下載