K3 / K3 數學 / 數學 / 時間 · December 4, 2020

數學 – 認識時間 (進階練習) – 1

基本的小時/半小時應該都已經學識啦!來到K3,要學多啲關於時間的概念!今次為小朋友準備咗

✅ 學習為時鐘加上時針和分針
✅ 學習_?_個鐘之後或之前的時間
✅ 時間過咗幾多個鐘?