K1 / K1 中文 / 中文 / 字詞咭 · December 9, 2018

中文 – 16個生字Flashcards – 動物篇(一)

繼續配合老師的早讀計劃,呢2個星期,老師派咗2本書,一本係「快跑呀」,另一本係「誰來了」!2本都同動物有關!一次過做咗一堆動物生字Flashcards!學習動物生字及組織簡單句子!

✅ (動物名) 獅子, 老虎, 小兔快跑
✅ 森林大火
✅ (動物名) 小羊, 小狗, 小鳥來了

但係呀仔好似對動物無咩興趣,玩一陣就問我「玩完未呀?可唔可以玩第二啲呀?」就算做咗動物貼紙遊戲比佢,都唔覺有提升興趣!最後做咗個「圈圈我是誰」遊戲,好快就識咗8成…真係估你唔到!