K1 / K1 數學 / 時間 · December 8, 2018

時間 -「認識時鐘」進階練習(寫數字) – Hourly Clock

學識咗寫1-10,練習的變化可以多少少 啦,唔洗成日都係圈同連線,不如試下寫下而家幾多點啦!睇下係咪可以活學活用先!