K1 / Motor Skills · December 8, 2018

其他 – Motor Skills 初階練習(2)

踏入7月就來放暑假啦,繼續做下啲輕鬆練習先!上次嗰款Motor Skills好受歡迎,第二波來啦!今次係其他圖形,包括橢圓形,正方形,長方形,四邊形, 拱形,交叉…大家又試下睇下畫唔畫到!