K2 / 邏輯推理 · December 8, 2019

邏輯推理 – 聖誕節

好耐都無做過邏輯推理練習啦!成日都要寫字,見就來聖誕,整咗一個簡單的綜合練習比小朋友玩下!可以畫下圖畫,又有少少邏輯題目,有淺有深!睇下小朋友識唔識啦!一共4款練習,11頁

幼教系列-邏輯推理 x 聖誕節 
1. ✅ 消失的物件(尋找並畫上)x 4頁
2. ✅ 對稱圖 x 2頁
3. ✅ 放大鏡🔍下的帽子 x 2頁
4. ✅ 重組圖畫 x 3頁