K2 / K2 中文 / 中文 / 字形結構 · December 7, 2019

中文 – 拆字小遊戲 – 部件練習(1)

中文字的結構真係好有趣,由唔同的部件左右,上下等拼出來!學識咗啲基本的中文生字如「口,木,月,火」可以開始學把2個部件放拼埋一齊啦☺️識得拆個字,好快就會認得個字!記得呢個係拆字遊戲唔係部首喔😅