P3 / P3 常識 / 常識 · April 28, 2024

常識練習(試前最後衝刺)

好多人都問我有無常識的練習介紹。係有一本可以介紹比大家。特別係如果學校用常識新領域嗰本書,呢本練習真係一流。基本上課程跟新領域嗰本書一模一樣,最重要係佢有一本天書。啱晒考試前作最後衝刺。如果你係用活學常識嗰本書呢,就有一半到大半的內容係啱。主要原因係有啲係活學常識小三教既課文,係新領域小二就已經教咗。做咗個常識科對應練習比較,大家可以參考下先決定買唔買練習。(詳細資料

另外都有人問,來緊常識會分拆,到時又會係點呢?做咗個簡單既表可以比大家參考下。根據教育局的資料,常識科分拆將會係2025/26年全面係小一同小四年級推行。隻係話來緊呢個9月再開學時,同學都應該係要需要讀常識科,除非學校想提早試推行。大家可以參考下現讀年級嗰行,看返自己既小朋友將會係幾多年級開始需要讀分拆科目。簡單啲看,現讀初小的小朋友,基本上會去到高小先會轉。而家讀小三的小朋友,基本上會讀常識讀到小六。