P3 / P3 常識 / 常識 · April 24, 2024

P3常識 時事報章題 (珍惜資源)

咁啱而家新聞係咁講廚餘,又走塑。啱啱就係小朋友教完嗰課書。搵咗少少新聞做咗三個時事報章題的練習。內容可能會比學校課程多咗少少,當係常識知多啲都係好事。再配合返校本課程,考下小朋友書本的內容。最重要係要識寫字!呢份練習,適合
✅活學常識 3C 第6課
✅常識新領域 第五冊/單元二
時事題好大機會會問走塑。預早温啦🤗

P3 3C-6 時事報章題 (珍惜資源).pdf