P3 / P3 常識 / 常識 · November 6, 2023

小三常識 情景思考題(3A|1-5課)

來到小三,常識啲字真係多咗好多!都唔知份常識卷會唔會出好多不供詞的填充題。今次專登做咗啲情景思考題比小朋友用來温書。一幅圖畫,問題會橫跨幾課,希望小朋友可以做到融會貫通,唔好死記硬背。温習內容包括以下單元。

✅ 消化系統
✅ 識飲識食
✅ 食物安全
✅ 骨骼和肌肉
✅ 齊來做運動

P3上 – 常識模擬試卷上學期(情景思考題)1-5.pdf