P2 / P2 常識 / 常識 · November 1, 2023

小二常識 情景思考題4篇 (2A|1-5課)

今年做咗啲情景思考題幫助小朋友温書。問題會圍繞住同一幅圖畫,但係內容會橫跨幾課!希望小朋友能做到融會貫通。小二的答案都仲有選擇題,去到小三就會全部問答形式,順便訓練埋小朋友寫多啲字!
✅ 餘暇活動多姿彩(如何選擇/參加活動的好處/參加活動的態度)
✅ 友伴同學(如何結識新朋友/朋友相處的態度)
✅ 情緒訓練(正面和負面情緒/如何舒發情緒/如何面對)
✅ 齊來玩耍(玩玩具的好處/如何選擇玩具/如何驅動玩具)
✅ 動手做玩具(自製玩具的好處/磁鐵的特性)

newP2上 – 常識模擬試卷上學期(情景思考題)1-4.pdf