P1 / P1 中文 / 中文 / 詞語運用 · December 3, 2021

中文-詞本練習(1)

為期中中文考試做預備!詞本練習主要溫習重點中文詞語!認得個字都唔夠,仲要識得寫😅

為咗增加記生字的樂趣,工作紙的設計首唔洗小朋友寫晒成個字,先請小朋友填上消失的部件!以遊戲學習增加記憶🤪好快就可以默到個字出來!

工作紙包括以下32個中文生字!

🎟 書包, 同學, 學校, 老師, 陽光, 身子, 鞋子, 孩子, 爺爺, 月亮, 月餅, 爸爸, 跳, 叫, 笑, 穿, 幫, 吃, 玩, 看, 排隊, 伸手, 早操, 彎腰, 吵鬧, 回家, 背着, 歡笑, 温暖, 帶, 響, 晚上