P2 / P2 常識 / 常識 / 模擬試卷 · October 28, 2022

小二實戰-常識模擬試卷(一)

常識真係好難温,課本內容唔難,不過好難估佢會出咩同點樣出😅雖然唔會有不供詞填充題,但一定會有open end的短答題!呢份模擬試卷,包晒大部份的問題類型,希望幫到小朋友預備😊

✅ 供詞填充
✅ 選擇題
✅ 配對題
✅ 情景題
✅ 是非題
✅ 簡答題
✅ 新聞題