K2 / 其他 · December 8, 2019

其他 – 小小科學家系列- 磁性物件

唔知點解我個仔成日都會叫我同佢做實驗😅為咗激發小朋友對事物的好奇心,做咗一個簡單的磁石實驗比佢試下玩😆瞓練小朋友記憶力,觀察力,同整理能力👍🏼

✅首先請小朋友記住紙上10樣東西,把他們找出來放在枱上
✅比一粒磁石小朋友,請他們一件一件試試看
✅完成後請他們自己整理做記錄